Daphne

политика за поверителност

Политика за поверителност на лични данни

 

Защитата на личните данни е от голямо значение за Daphne и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?
Дафне ЕАД (Daphne)- Дафне ЕАД, гр.Варна, ул.Перперикон 9, България, рег. номер по ДДС
BG206526952 -

 е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

Защо използваме Вашите лични данни?
Ще използваме Вашите лични данни, за да управляваме Вашите поръчки, запитвания, да обработваме жалби и гаранционни въпроси за продуктите, както и въпроси, свързани с предоставяне на техническа помощ чрез електронна поща, по телефон или чрез социалните мрежи.

Също така, може да се свържем с Вас, ако има проблем с поръчката Ви.

 

Ако не сте отказали да получавате актуална информация и специални предложения чрез директен маркетинг, ще използваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме актуални оферти, информационни проучвания и покани по електронна поща, текстови съобщения, телефонни обаждания и обикновена поща.

 

Какви лични данни обработваме?
Ще обработваме всички данни, които ни предоставите, включително следните категории:

* информация за контакт като име, адрес, имейл и телефонен номер
* дата на раждане
* информация за плащанията и история на плащанията
* кредитна информация
* информация за поръчки
* номер на
клубна карта (при наличие)
* всяка кореспонденция по даден въпрос

Кой има достъп до Вашите лични данни?
Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на горепосочените услуги.

Колко време съхраняваме Вашите данни?
Ще съхраняваме Вашите данни докато сте активен клиент или не отеглите съгласието си.

Какви са Вашите права?

- достъп до личните Ви данни;

- коригиране (ако данните са неточни);

- изтриване (право „да бъда забравен“);

- ограничаване на обработването;

- преносимост на личните Ви данни между отделни администратори;

- възражение срещу обработването на личните Ви данни;

- жалба до надзорен орган;

- да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас като субект на данните или по подобен начин Ви засяга в значителна степен;

- защита по съдебен или административен ред, в случай че правата Ви на субект на данни са били нарушени.

 

Как можете да приложите Вашите права? 
Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, във връзка с горепосочените права
можете да се свържете с нас на info@daphne.bg

 

Актуализиране на нашата Политика за поверителност:
Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.


При изпращане на поръчка или запитване от формата за контакти се счита, че Вие попълвате следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни от търговец , куриер и производител/доставчик.

Аз давам съгласието си личните ми данни, събирани и обработвани от  Дафне ЕАД във връзка с моя онлайн поръчка или запитване да бъдат предоставени на дружества партньори на  Дафне ЕАД, които извършват доставка на стоки, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и изпълнение на поръчката и/или запитването.
Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им. Запознат/а съм, че имам право на достъп, на коригиране и заличаване на събраните данни.