покажи по: 

Ефирен шал 486_02
Ефирен шал 481_02
Ефирен шал 476C_22
Ефирен шал от естествена коприна 491_06
Ефирен шал 485D_02
Ефирен шал 477G_01
Ефирен шал 476E_02
Ефирен шал от естествена коприна 461G_22
Ефирен шал 482_02
Ефирен шал 480A_02
Ефирен шал 475b_02
Ефирен шал 485_02